Codul de conduita etica si profesionala

Ghidul privind regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interesei

Metodologia de identificare si evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie

Plan de integritate


PSEI 01: Functii sensibile

PSEI 02: Declararea cadourilor

PSEI 03: Consiliere etica

PSEI 04: Declararea averilor si intereselor

PSEI 05: Semnalarea neregularitatilor

PSEI 06: Interdictii post-angajare

PSEI 07: Acces la informatii de interes public

PSEI 08: Transparenta decizionala

PSEI 09: Evitarea situatiilor de conflict de interese